Kvalitetu tvrtke Fleksbit d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:

Certificiranje tvrtke za ostvarenje rasta

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Fleksbit kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 27001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

 • Povećanja prihoda.
 • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
 • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
 • Povećanja produktivnosti.
 • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.
 • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti.
 • Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.
 • Vodit će se jasna i sustavna briga o podacima te će se spriječiti mogućnost kopiranja.
 • Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na novih tržišta.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 380.625,00 HRK od kojih je 210.462,50 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 05.11.2018.-05.11.2019.

 • Fleksbit d.o.o.
 • Cebini 28
 • 10 010 Zagreb

Kontakt osoba:

 • Tomislav Gligora, direktor
 • Broj telefona osobe za kontakt: +385 95 907 4936
 • Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: tomislav.gligora@fleksbit.hr

Kontakt relevantnih institucija: