EU Projekt

Kvalitetu tvrtke Fleksbit d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:


CERTIFICIRANJE TVRTKE ZA OSTVARENJE RASTA
Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno,
iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.


Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Fleksbit kroz uvođenje međunarodno priznatih normi,
a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 27001.
Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje
postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):


Povećanja prihoda.
Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
Optimizacije 9 poslovnih procesa.
Povećanja produktivnosti.
Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi,
uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije.
Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti.
Izradom razrađenih scenarija za sve potencijalne rizike isti će se minimizirati te će se tvrtka apriorno moći prilagoditi na sve opasnosti i promjene.
Vodit će se jasna i sustavna briga o podacima te će se spriječiti mogućnost kopiranja.
Tvrtka će steći preduvjete za izlazak na novih tržišta.
Ukupna vrijednost projekta iznosi 380.625,00 HRK od kojih je 210.462,50 HRK bespovratno.


Razdoblje provedbe projekta je od 05.11.2018.-05.11.2019.


Fleksbit d.o.o.
Oreškovićeva 6N/2
10 010 Zagreb


Kontakt osoba:
Tomislav Gligora, direktor
Broj telefona osobe za kontakt: +385 95 907 4936
Adresa elektronske pošte osobe za kontakt: [email protected]


Kontakt relevantnih institucija:
Europski strukturni investicijski fondovi – https://strukturnifondovi.hr/
Europski fond za regionalni razvoj – https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/


Operativni program konkurentnost i kohezija – https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf