2. ožujka 2021.

Poslovna analiza u agilnom razvojnom okruženju i uloga poslovnog analitičara u njemu

Objave

Potreba za agilnim razvojnim okruženjem započela je 1990-ih jer je bilo uvjerenja da se razvojem projekata po waterfall modelu premašuju …

Potreba za agilnim razvojnim okruženjem započela je 1990-ih jer je bilo uvjerenja da se razvojem projekata po waterfall modelu premašuju rokovi, budžet ili dolazi do potpunog neuspjeha projekata. Na početku, agilan pristup razvoju je korišten je kao metoda razvoja softvera, a s vremenom je postao globalni imperativ u upravljanju projektima.

Sve agilne metodologije imaju zajednički skup temeljnih ideja: iterativna i inkrementalna isporuka, prihvaćanje promjena u kasnijoj fazi projekta, česta suradnja s dionicima, timovi koji usko surađuju te se samoorganiziraju.

Agilan pristup ima puno prednosti i nedostataka te je vrlo važno biti pažljiv pri odabiru metode razvoja na početku projekta.

Prednosti agilnog pristupa su dobra komunikacija, mogućnost promjene poslovnog zahtjeva tijekom razvoja a koji utječe na povećano zadovoljstvo klijenata, brzi odgovor na probleme i promjene, učinkovitije korekcije i isporuka rješenja.

Nedostaci se uglavnom javljaju u velikim organizacijama koje procese i kulturu ne mogu prilagoditi agilnom pristupu. U tom slučaju dio razvoja može biti uzaludan zbog mijenjanja prioriteta, ugovora s ugovorenom fiksnom cijenom, nedostatka dokumentacije, itd.

U agilnom pristupu poslovni zahtjevi su prikupljeni u nekoliko radionica s klijentima. Ključna uloga u prikupljanju poslovnih zahtjeva je uloga Poslovnog analitičara.

Poslovni analitičar na projektu prikuplja zahtjeve klijenata, dokumentira ih i prosljeđuje odnosno predstavlja razvojnom timu za razvoj. Poslovni analitičar u agilnom razvojnom okruženju ista je uloga koja funkcionira i u razvoju softvera prema tradicionalnom pristupu. Tehnike prikupljanja zahtjeva nisu se dramatično promijenile u agilnom okruženju, ali se promijenilo vremensko razdoblje i način na koji se koriste.

Puno je lakše biti poslovni analitičar u tradicionalnom pristupu gdje su zahtjevi jasno definirani i dokumentirani prije početka razvoja. U agilnom pristupu, od klijenata i programera očekuje se da rade zajedno oko opsega razvoja s vrlo malim naglaskom na dokumentaciju i tu ključnu ulogu ima Poslovni analitičar.

Ključna uloga agilnog poslovnog analitičara je da svi u timu (uključujući klijenta) dobiju prave informacije u pravo vrijeme s odgovarajućom razinom detalja kako bi tim mogao razviti ispravan proizvod. Stoga uloga više nije kao u tradicionalnom pristupu, da poslovni analitičar samo zapisuje poslovne zahtjeve, već je stalno u kontaktu s poslovnim korisnicima i uspostavlja komunikacijske mehanizme tako da svi uključeni razumiju “zašto” se nešto radi, odnosno kakvu vrijednost isto donosi organizaciji prije početka razvoja i tijekom cijelog razvojnog ciklusa. Nakon toga, ključno je da se zajedničko razumijevanje analitičara propagira u cijelom timu kako bi svi uključeni imali zajedničku sliku koja se želi postići. Dvosmjerna komunikacija imperativna je između poslovnih korisnika ili klijenata i programera. Na taj su način definirane mjere uspješnosti projekta.

Druga važna uloga agilnog poslovnog analitičara je uspostaviti komunikacijski kanal za brže donošenje odluka i odgovor na promjene u okruženju. Kako se to postiže? Agilni poslovni analitičar je središnje mjesto komunikacije u agilnom timu i treba biti posvećen radu u samo jednom timu. Poslovni analitičar komunicira sa svim sudionicima projekta o agilnim praksama i pojmovima kao što su početak, iteracije, user stories, procjene, itd. Tijekom ove komunikacije, uloga poslovnog analitičara je da je razvojni tim uvijek u toku s promjenama prioriteta klijenta i odlučuje što treba promijeniti kako bi se riješio problem. Razgovarajući s klijentima o dodatnoj funkcionalnosti, agilni poslovni analitičar pomaže razvojnom timu da donese brže odluke o tijeku budućeg razvoja na temelju točnih i dobro shvaćenih informacija.

Agilni poslovni analitičar razmišlja o tome što treba učiniti kako bi se riješili problemi i konstantno traži nove pristupe rješavanju problema te poboljšanju poslovnih procesa koji se suočavaju s problemima.

Tijekom tog procesa, agilni poslovni analitičar konstantno potiče sponzore, vlasnike proizvoda i procesa, te same korisnike da definiraju stvarne potrebe. To osigurava da razvojni tim rješava pravi problem umjesto da napravi pravo rješenje za pogrešan problem. Takav pristup zahtijeva kritičko razmišljanje, upravljanje konfliktima, kao i upravljanje rizicima.

Agilni poslovni analitičar poboljšava poslovne procese, sudjeluje u donošenju odluka, pomaže u testiranju rješenja / proizvoda i dizajna sučelja te ocjenjuje ultimativno rješenje s poslovnim korisnicima. U tom svojstvu potrebno je stalno se prilagođavati poslovnim procesima, procesima razvoja softvera i promjenama u okruženju.

(Agilni) poslovni analitičar formalno nema autoritet za donošenje odluka, a taj bi nedostatak trebao nadoknaditi utjecajem i komunikacijom. Utjecaj se najčešće postiže empatijom prema unutarnjim i vanjskim korisnicima te izgradnjom odnosa s ljudima u cijeloj organizacijskoj strukturi.

Cilj agilnog poslovnog analitičara je stvoriti veću vrijednost za organizaciju rješavanjem poslovnih problema. Iz tog razloga, agilni poslovni analitičar uvijek treba vidjeti širu sliku i utjecaj promjene na cijelu organizaciju, a ne samo na određeni segment poslovanja. Stoga je potrebno uvidjeti različite perspektive, kao i procijeniti brojna moguća rješenja prilikom odlučivanja.

U konačnici, naziv role nije bitan. Svaka organizacija ima sličnu terminologiju za iste uloge u projektima. Ono što je važno je dinamika i fleksibilnost timova da uspiju u agilnom okruženju. (Agilni) poslovni analitičar je jedna od najvažnijih uloga u timu jer definira potrebe klijenata i uvelike utječe na izbor pravog rješenja, što povećava uspjeh projekta i povećava vrijednost organizacije.

Marija Gudelj

Radimo zajedno!