Politika privatnosti

Fleksbit d.o.o.
Oreškovićeva 6N/2-V kat, Zagreb, OIB: 58823819803
zastupano po direktoru Tomislavu Gligori

U cilju ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)) u ovom dokumentu pojašnjavamo kada i zašto prikupljano i obrađujemo osobne podatke.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Molimo Vas da pažljivo pročitate ovaj dokument kako biste bili upoznati s uvjetima i načinima korištenja Vaših osobnih podataka u Fleksbitu, kao Voditelja obrade osobnih podataka.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

U kontaktima s Vama možemo tražiti da s nama podijelite svoje osobne podatke u sljedeće svrhe:

 • Primanje informacija o uslugama i novostima Fleksbita
 • Sudjelovanje u web aktivnostima Fleksbita na Internetu, uključujući naše kanale/stranice na društvenim mrežama i slično
 • Spremanje Vaših podataka za buduće interakcije i komunikaciju s Fleksbitom
 • Svrha potencijalnog zapošljavanja u Fleksbitu
 • Pomoć u razvoju usluga prilagođenih Vama te kontinuirano poboljšanje istih
 • Pomoć u poboljšanju naših usluga te omogućavanje Fleksbit da Vas redovito informira o istima
 • Rješavanje problema koji se tiču usluga
 • Primanje prilagođenih poruka, posebnih ponuda i promotivnih sadržaja u skladu s Vašim interesima, na temelju informacija koje ste s nama podijelili, kao i na temelju informacija koje smo prikupili putem kolačića ili sličnih tehnika koje se tiču Vaše uporabe Fleksbit web stranica/stranica na društvenim mrežama. Ako želite dodatne informacije o načinu na koji koristimo kolačiće, kliknite OVDJE.

Pri poslovanju s Fleksbit u svojstvu klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:

 • Ispunjenje zakonske obaveze prema državnim tijelima u smislu informacija o statusu ugovornog odnosa
 • Upravljanje odnosima s korisnicima
 • Osiguravanje pristupa informacijama
 • Zapošljavanja
 • Ostalih vrsta komunikacija
 • Analiza i razumijevanje interakcije s klijentima
 • Odgovaranje na pitanja ili rješavanje zahtjeva za pružanje usluge

Općenito, Vaše osobne podatke obrađujemo samo u svrhe o kojima smo vas obavijestili. Te svrhe mogu biti po osnovi zakonskih propisa koje Fleksbit mora poštivati, na osnovu ugovora koji je Fleksbit sklopio s Vama, te na osnovu osobne privole.

Osobni podaci koje Fleksbit može prikupljati

Prilikom interakcije s Fleksbit osobno, putem e-maila, telefona, weba ili društvenih mreža, možemo zatražiti ili dobiti određene podatke kao što su:

 • Ime i prezime
 • Matični broj i OIB
 • Kopija osobne iskaznice
 • Datum rođenja
 • Mjesto i država rođenja
 • Državljanstvo
 • Ime i prezime roditelja/staratelja (ako je riječ o maloljetnoj osobi)
 • Spol
 • Adresa i mjesto stanovanja
 • Povijest poslovnog odnosa
 • Podaci o pristancima (ne samo privole)
 • Podaci o preuzetoj dokumentaciji
 • Podaci o plaćanju
 • Podaci o posjetama
 • Snimke
 • Fotografija lica
 • Poruka ili upit Korisnika koja može uključivati podatke o prošlom ili trenutnom poslovnom odnosu

Također, putem kolačića ili sličnih tehnika možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

 • IP adresu
 • ID kolačića
 • Internetski preglednik kojeg koristite

Kada s Fleksbitom komunicirate u svojstvu dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa e-pošte
 • Telefonski broj
 • Poslovna adresa
 • Naziv i adresa tvrtke za koju radite
 • Osobni detalji koji bi mogli biti relevantni za poslovni odnos, npr., vaše profesionalno iskustvo i sl.

Načini prikupljanja osobnih podataka

Osobne podatke s Fleksbitom možete podijeliti kroz (ne ograničavaju se na):

 • Komunikaciju s Fleksbit (može biti vezano uz uslugu, kroz upit ili zahtjev koji ste nam uputili)
 • Komunikaciju s nekim od zaposlenika Fleksbita osobno, e-poštom, telefonom ili pisanim odnosno usmenim putem
 • Naručivanje usluge
 • Sudjelovanje u aktivnostima na društvenim mrežama koje se tiču promocije Fleksbita
 • Zahtjev za primanje poruka na mobilni telefon/uređaj
 • Predbilježbom na Newsletter Fleksbita
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama
 • Kolačiće postavljene na Vaše računalo ili mobilni uređaj prilikom posjete našim web stranicama
 • Praćenje društvenih mreža: Fleksbit može na internetu tražiti relevantan i javno dostupan sadržaj te ga koristiti za poboljšanje svojih usluga, rješavanje zahtjeva klijenata i pružanje ciljanih marketinških sadržaja.

Kada s Fleksbitom komunicirate u svojstvu dobavljača ili poslovnog partnera, potencijalnog zaposlenika i slično prikupljanje podataka se vrši i kroz:

 • Sklapanje ugovora o suradnji i/ili zaposlenju
 • Pružanje usluga Fleksbita
 • Komunikacija s Fleksbitom
 • Razvijanje partnerstva
 • Prilikom pristupa poslovnim prostorima Fleksbita
 • Sudjelovanje na sajmovima, događajima ili promocijama
 • Dobrovoljno sudjelovanje u anketama

Ako ne želite da Fleksbit koristi osobne podatke koje niste sami dali, to nam u bilo koje vrijeme možete javiti na e-mail adresu: [email protected]

Dijeljenje osobnih podataka s drugima

Vaše osobne podatke možemo podijeliti s dobavljačima usluga, poslovnim partnerima i ostalim trećim stranama, sukladno primjenjivom zakonu i poslovnim ugovorima koje imamo s takvim institucijama. U određenim slučajevima, kada zakon to ne propisuje, Vaši osobni podaci mogu biti proslijeđeni trećim stranama poput računovodstveni servis, tvrtka koja pruža uslugu softvera za evidenciju kupaca, HZZO i slično. Ovim putem Fleksbit potvrđuje da je sa svim dobavljačima (trećim stranama) koje nisu dio zakonskih obaveza sklopljen ugovor o prijenosu i obradi osobnih podataka (tzv. DPA ugovor) u kojem su jasno propisane obaveze dobavljača da osobne podatke do kojih dolaze u ovom odnosu tretiraju sukladno zakonu i ostalim pozitivnim propisima te da su i sami u potpunosti usklađeni s GDPR-om te da primjenjuju adekvatne organizacijsko-tehničke mjere zaštite podataka.

Ako nas zakon obavezuje da dobijemo vašu suglasnost ili iz nekog drugog razloga smatramo da je Vaša suglasnost potrebna u određenim okolnostima, zatražit ćemo je prije dijeljenja Vaših osobnih podataka.

Nakon što nam date svoje osobne podatke moguće ih je ažurirati, mijenjati ili zatražiti njihovo brisanje putem mail adrese: [email protected]. Putem iste adrese možete postaviti i druga pitanja koja se tiču privatnosti ili izložiti svoje pritužbe u vezi narušavanja privatnosti. Kako bismo spriječili neovlaštene zahtjeve, u postupku ostvarenja Vaših prava ćemo Vas zatražiti da popunite obrazac za ostvarenje prava ispitanika (fizičkih osoba) te nam isti proslijedite.

Opseg vezan uz Internet

Društvene mreže

Ako ste član raznih društvenih mreža kao što su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn i slično, trebali biste biti upoznati s alatima koje navedene stranice pružaju i odabirom načina dijeljenja osobnih podataka na profilima društvenih mreža.

Osim toga, ovisno o odabiru vezanom uz postavke na raznim društvenim mrežama, određeni osobni podaci će se možda podijeliti s Fleksbitom; primjerice informacije o vašim aktivnostima na mreži, profilima društvenih mreža (npr. interesi, bračno stanje, spol, korisničko ime, fotografija, komentari i sadržaj koji ste objavili/podijelili itd.).

Poveznice na druge web stranice

Na web stranicama Fleksbita možete pronaći veze na druga web mjesta s korisnim informacijama. Takve web stranice mogu djelovati neovisno o Fleksbitu te mogu imati vlastite obavijesti o privatnosti, izjave ili pravila. Izričito preporučujemo da ih pregledate kako biste saznali kako bi se Vaši osobni podaci mogli obrađivati vezano uz ta web mjesta jer nismo odgovorni za sadržaj web mjesta koja ne posjeduje ili kojima ne upravlja Fleksbit, kao niti za upotrebu ili prakse privatnosti istih.

Napominjemo da prihvaćamo i ozbiljno shvaćamo svoju odgovornost za zaštitu osobnih podataka koje nam povjerite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem e-mail adrese [email protected].

Video nadzor

Fleksbit koristi vlastiti video-nadzor u svrhu zaštite imovine i osoba, te unaprijed informiramo posjetitelje (postojeće i potencijalne klijente, posjetitelje, dobavljače, vanjske suradnike i ostale koji pristupaju poslovnom prostoru) da Fleksbit video nadzorom prati pristup poslovnom prostoru te unutar prostora. Video nadzor se koristi isključivo u tu i jedino tu svrhu.

Osnova za provođenje video nadzora u smislu zaštite vrijedne imovine i zaštite osoba koje prostoru pristupaju je proglašena institutom legitimnog interesa te je u istu svrhu proveden Test razmjernosti i adekvatna DPIA analiza rizika i procjena učinka.

Način korištenja, upravljanja i arhiviranja snimki je reguliran internim Pravilnikom o video nadzoru te se primjenjuju adekvatne organizacijske i tehničke mjere zaštite podataka.

Na lokaciji se nalaze vidno istaknute obavijesti da je prostor pod video nadzorom.

Sva pitanja koja imate vezano uz video nadzor možete podnijeti osobno, e-mailom ili poštom na adresu Oreškovićeva 6N/2-V kat, 10000 Zagreb, Hrvatska ili e-poštom na [email protected].

Legitimni interes

Fleksbit je visoko-tehnološka tvrtka koja se bavi razvojem softvera gdje je izvorni kod rješenja velike materijalne vrijednosti i Fleksbit smatra svojom obavezom maksimalno čuvati vlastitu nematerijalnu imovinu. Osim iste, poslovni prostor koji tvrtka koristi je u velikoj mjeri popunjen i iznimno vrijednom informatičkom i drugom opremom, te u tom smislu Fleksbit koristi video-nadzor radi zaštite imovine i osoba te radi sprječavanja počinjenja kaznenog djela trećih osoba koje prostoru mogu pokušati pristupiti neovlašteno. Važno je napomenuti ispitanicima da fotografiranje i video-snimanje NIJE javno objavljeno. Također je važno napomenuti da su snimke štićene adekvatnim organizacijsko-tehničkim mjerama, a sve treće strane koje sudjeluju u obradi snimke i fotografije su ugovorno obvezane na usklađenost s GDPR-om kroz tzv. DPA ugovor (Ugovor o prijenosu i obradi osobnih podataka).

Kako pohranjujemo podatke?

Pohranjujemo i obrađujemo samo one podatke i od onih korisnika koji su dali osobnu privolu za njihovu obradu i/ili sukladno ugovornim obvezama. Zaštita privatnosti osobnih podataka je trajna te poduzimamo sve mjere zaštite istih u skladu s Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.

Kako štitimo osobne podatke Korisnika?

Fleksbit d.o.o. prema procijenjenim rizicima za osobne podatke uspostavio je  niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, pravila ponašanja zaposlenika, ugovorne odnose s vanjskim pružateljima usluge.

Mogućnosti koje imate

Želimo vas bolje upoznati kako bismo vam mogli pružiti bolju uslugu, istovremeno poštujući Vaš izbor po pitanju načina na koji koristimo vaše osobne podatke.

1. Pristanak
Za prikupljanje podataka te njihovu upotrebu možete biti zatraženi da date svoju suglasnost.

2. Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka za koje ste prethodno dali suglasnost za korištenje, osim ako ne postoji zakonska zapreka brisanju o čemu ćemo Vas adekvatno izvijestiti.

3. Prenosivost podataka
Imate mogućnosti prenijeti svoje osobne podatke iz jednog elektronskog sustava obrade u drugi bez sprječavanja kontrolora podataka.

4. Opoziv privole
Vaše je pravo da u potpunosti ili djelomice, bez posljedica i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv možete podnijeti osobno, e-mailom ili poštom na adresu Oreškovićeva 6N/2-V kat, 10000 Zagreb, Hrvatska ili e-poštom na [email protected].

5. Pravo na ograničenje obrade podataka
Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako:

 • ispitanik osporava točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim se voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
 • je obrada nezakonita i ispitanik se protivi brisanju osobnih podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih ispitanik traži radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • je ispitanik uložio prigovor na obradu na temelju članka 21. stavka 1. Uredbe o zaštiti osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade razloge ispitanika.