Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete osigurava kontinuiranu isporuku kvalitetnih rješenja vašim korisnicima. Naši će vam stručnjaci pomoći implementirati procese koji će osigurati visoko zadovoljstvo vaših korisnika tijekom cijelog životnog ciklusa softvera.

Svaki proizvod koji stavljate na tržište zahtijeva testiranje prije nego postane dostupan korisnicima, ali i tijekom njegovog cijelog životnog ciklusa. Naši stručnjaci pomoći će vam prilikom osmišljavanja i testiranja vašeg rješenja.

U vrijeme kada iskustva drugih korisnika sve više oblikuju naše navike potrošača, postajući ključnim dijelom donošenja odluke o kupnji, kontrola kvalitete postala je neizostavan dio procesa razvoja proizvoda

Za rješenja koja podrazumijevaju ponovljenu kupnju, poput rješenja koja se prodaju uz pretplatne ili mjesečne modele, kontrola kvalitete presudan je faktor za održavanje poslovanja.

Kod modernih aplikativnih rješenja koja podrazumijevaju kontinuiranu nadogradnju i dostavu novih značajki direktno na uređaje u vlasništvu korisnika, kontrola kvalitete mora biti strateški planirana kao dio ciklusa kontinuiranih lansiranja.

Naša usluga kontrole kvalitete obuhvatit će sve vrste testiranja rješenja, web i mobilnih aplikacija kroz sve faze životnog ciklusa razvoja softvera. Testiranje može obuhvatiti niz aspekata, bilo da se radi o funkcionalnim, sigurnosnim aspektima ili pak testiranju performansi i automatskom testiranju.

Usluga kontrole kvalitete obuhvaća:

  • QA savjetovanje
  • definiranje i provođenje testnih scenarija
  • definiranje i provođenje kriterija prihvata rješenja
  • funkcionalno testiranje
  • testiranje performansi
  • sigurnosno testiranje
  • automatizirano testiranje

Naši proizvodi

Radimo zajedno!